Bottega Veneta SS 2016 – my favourites

Bottega VenetaBottega VenetaBottega Veneta Bottega VenetaBottega Veneta Bottega Veneta Bottega VenetaBottega Veneta Bottega Veneta Bottega VenetaBottega Veneta


Bottega Veneta SS 2016 – my favourites.

Here are my favourite picks from the Bottega Veneta SS 2016 collection. Click on a photo to enlarge it.

All photos from style.com. See the whole collection here.

Bottega Veneta SS 2015 – my favourites

Bottega VenetaBottega Veneta Bottega Veneta Bottega Veneta Bottega Veneta Bottega VenetaBottega VenetaBottega Veneta Bottega Veneta Bottega Veneta Bottega Veneta Bottega VenetaBottega Veneta SS 2015 – my favourites.

Here are my favourite picks from the Bottega Veneta SS 2015 collection designed by Tomas Maier. Click on a photo to enlarge it.

All photos from style.com. See the whole Bottega Veneta SS 2015 collection here.

Bottega Veneta AW 2014 – My favourites

Bottega VenetaBottega Veneta Bottega VenetaBottega VenetaBottega VenetaBottega Veneta Bottega VenetaBottega Veneta
Bottega Veneta AW 2014 – My favourites.

Sooo elegant. Here are my favourite picks from the Bottega Veneta AW 2014 collection. Click on a photo to enlarge it.

All photos from style.com. See the whole Bottega Veneta AW 2014 collection here.